Industrifastigheter i Norrköping

Trinitas äger och förvaltar fyra industrifastigheter belägna inom Ingelsta industriområde i de norra delarna av Norrköping. Industriområdet tillhör det mest attraktiva i Norrköping med närhet till större trafikleder samt till hamn och järnväg.

Fastigheterna ligger på Malmgatan 25 och Malmgatan 33 i Norrköping. Två av fastigheterna är bebyggda (Plinten 7 och Ledaren 1) och två av fastigheterna är industrimark med byggrätter (Plinten 20 och Ledaren 2).

Plinten 7, Malmgatan 25, Norrköping

Fastigheten består av en större industribyggnad på ca 22 000kvm och en kontorsbyggnad på ca 2 700kvm. Byggnaderna uppfördes mellan 1965 och 1976. Industribyggnaden innehåller idag främst lagerlokaler och är i ett plan med fri takhöjd om ca 6m under takstol. Det finns också ett entrésolplan om ca 1 500kvm.

Under 2018 kommer en ombyggnation och anpassning av fastigheten Plinten 7 att genomföras. Fastighetens exteriör görs om och markytorna förbättras. Industribyggnadens lastkaj och portar byggs om och moderniseras.

Enligt en nyligen ändrad detaljplan för fastigheten är det möjligt att hyra ut lokaler till verksamhet inom handel med skrymmande varor.

Ledaren 1, Malmgatan 33, Norrköping

Fastigheten är bebyggd med en logistikbyggnad från 1990 som byggdes till 2004 med en ny frys- och lagerdel. Större delen av byggnaden är i ett höglagerplan med invändig takhöjd om ca 8-10m under balk. På ena kortsidan av byggnaden finns en kontorsdel i två våningar.