Industrimark i Norrköping

Trinitas äger två obebyggda tomter med byggrätter i anslutning till fastigheterna Plinten 7 och Ledaren 1.

Den ena tomten är fastigheten Ledaren 2 som har en areal om ca 7 000kvm med en byggrätt om ca 4 500kvm. Den andra tomten är fastigheten Plinten 20 som ligger precis bredvid Plinten 7. Fastighetens areal är ca 1 500kvm med byggrätt om ca 500kvm.

Trinitas har initierat en fastighetsreglering i syfte att först genomföra en avstyckning av Plinten 7 och därefter reglera in den marken i Plinten 20. Den totala arealen efter genomförd reglering uppgår till ca 5 000kvm med byggrätt om ca 3 000kvm.