Trinitas

Trinitas är ett svenskt fastighetsbolag som investerar i fastigheter. Bolaget bildades 2006 och är familjeägt.